BOEKEN

Alexandre Marius Jacob, De Nachtwerkers, 2021, ISBN 9789082200911, 199 p., prijs € 5,50.
Jacob en zijn kameraden onteigenden ruim een eeuw geleden in Frankrijk meer dan drie jaar lang vele rijke kapitalisten, kerkleiders en andere dieven. Onteigening was een integraal onderdeel van hun strijd voor sociale revolutie. Na een mislukte inbraak werden hij en een groot deel van de bende, waarin hij actief was, in 1903 opgepakt. In 'De Nachtwerkers' beschrijft hij met vlammende pen de laatste uren van zijn vrije bestaan. Dit relaas volgt op Jacobs afsluitende proces verklaring. Het geheel wordt voorafgegaan door een politiek-historische inleiding.


Dick Gevers , "Surrealisme en Anarchisme", 2007, ISBN 978-90-802824-5-2, prijs € 12,50.
De surrealisten beoogden een revolutionaire verandering in de kunst en in de maatschappij. Het surrealisme is in essentie anarchistisch. Dit aspect wordt in de vele publicaties over het surrealisme genegeerd of komt nauwelijks aan de orde. Hierdoor ontstaat een onjuist begrip van het surrealisme dat tot de belangrijkste kunststroming behoort van de XXe eeuw en nog niet aan vitaliteit heeft ingeboet.
De uitgave toont de innige relatie aan tussen het surrealisme en het anarchisme. Dit leidt tot een andere kijk op het surrealisme.


Michail Bakoenin, "God en de staat", 2004, ISBN 90-802824-2-1, prijs € 12,50. Met een uitgebreide inleiding door Dick Gevers.
In dit briljante geschrift geeft Bakoenin de theoretische onderbouwing van datgene waarvoor hij zijn hele leven heeft gestreden: de sociale revolutie. Bakoenin draait de these van Voltaire om en zegt: "Als God werkelijk bestond, zouden we hem moeten afschaffen".


Jules Vallès en de Commune van Parijs. 140 p., prijs € 9,08.
Jules Vallès (1832-1885) was een van de belangrijkste schrijvers van zijn tijd. Zijn autobiografische trilogie - Kind, Jongeman en Opstandeling - behoort tot het beste dat de Franse literatuur heeft voortgebracht. Hij was echter ook een invloedrijk journalist. Vlak voor het begin van de Commune van Parijs (1871) richtte hij het dagblad Le Cri du Peuple op, dat tijdens de Commune een oplage bereikte van 100.000 exemplaren. Le Cri du Peuple is een belangrijke bron van informatie over de gebeurtenissen, de achtergronden en de doelstellingen van de Commune. Deze uitgave bevat - naast een biografische schets van Jules Vallès en een beknopt historisch overzicht van de Commune van Parijs - een keuze uit de artikelen van Le Cri du Peuple, die essentieel zijn voor een beter begrip van de Commune en van de revolutionair Jules Vallès.


Louis Mercier Vega. Zonder Papieren. 145 p., prijs € 13,30.
Deze autobiografische roman vertelt het verhaal van de vlucht naar Zuid-Amerika van een groep anarchisten, die na de nederlaag van de Spaanse Republiek alle hoop op vrijheid en sociale omwentelingen in Europa de grond ingeboord zien. Op indrukwekkende wijze wordt de wereld van emigranten, vluchtelingen en deserteurs beschreven, die de geest van internationalisme in de arbeidersbeweging belichaamt. Gezamenlijke uitgave van Kelder uitgeverij Utrecht en uitgeverij Iris Amsterdam.


Peter Kropotkin, "De anarchistische moraal", 2005, ISBN 90-802824-9-8, prijs € 9,00.

Peter Kropotkin - een vooraanstaand wetenschapper in zijn tijd - laat zien dat moreel handelen, zonder straffen en beloningen, zonder god en de staat, mogelijk is.


Hanns Erich Kaminski, Barcelona 1936: Geillustreerd met aquarellen van Sim. 2009, ISBN 9789080282476, 230 pag., prijs € 20,00

Op 18 juli 1936 pleegde een aantal fascistische generaals een staatsgreep in Spanje. Dit was het begin van de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939). Als reactie hierop greep de bevolking naar de wapens om het fascisme te keren. Het was tevens het begin van een sociale revolutie. Hierdoor werd een alternatief gecreëerd voor het kapitalisme. De schrijver-journalist Hanns Erich Kaminski verblijft van september 1936 tot januari 1937 in Catalonië. In `Barcelona 1936’ beschrijft hij van binnenuit op een levendige, informatieve en kritische wijze het verzet en de sociale revolutie. Daar waar het boek eindigt voel je dat de contrarevolutie in het republikeinse kamp, die in mei 1937 vol in de aanval ging, op de loer ligt. Met 17 kleurenillustraties van de anarchistische tekenaar en schilder ‘Sim’, die stammen uit een propaganda uitgave van de CNT-FAI uit begin 1937.